-Hradné múzeumDarujte 2% z Vašich daní na obnovu hradu Brekov v roku 2016. Viac v časti ZNZBH


-Informácie o akcii Medzinárodný dobrovoľnícky tábor Brekov


-Informácie o Silvestrovskom výstupe na hrad Brekov
 
Program:
-Prehliadka hradnej pivnice s ochutnávkou brekovského vína
-Hradné múzeum - expozícia nálezov nájdených na hrade s predajom suvenírov
-Prehliadka hradu so sprievodcom. História hradu, stavebný vývoj a rekonštrukcia hradu. Odchod skupín od hradného múzea 14,00 – 15,00 - 16,00 hod
-Vystúpenie „Ukážky súbojov a streľby“ Vikomt Snina
Stanovište lukostreľba
Stanovište šerm plastovými kordami
Stanovište výstavka a výuka historickými zbraňami
-Vystúpenie „Vystúpenie na hrade". Leo Albus Michalovce
Stanovište streľba z kuše
Stanovište "turnajový" šrank
Stanovište dobová hudba
-Stredoveká hudba Horana a synovia, predaj dreveného riadu
-Vozenie detí na koni
-Koncert vážnej hudby v hradnej pivnici. Ukážky skladieb 17. storočia. Mgr. art. Eduard Tokár a skupina. (Klavír, kontrabas a prve a druhe husle) 18,00-18,45 hod. Vstupenky predaj hradné múzeum.

VSTUP DO PRIESTOROV HRADU NA VLASTNÉ RIZIKO.

Aktuálne video:
 

 

   

Sme členom
Zachráňme hrady.

Brekovský hrad
vzácna pamiatka na stredoveké staviteľstvo horného Uhorska, ktorá sa zachovala do dnešných čias. Je dnes obľúbeným cieľom turistov i milovníkov histórie.

The brekov castle is a valuable historical sight of the upper Hungary’s construction style. It has endured until today. Today it’s a popular destination for both the tourists and history enthusiasts.
Hrad Brekov sa nachádza v severnej časti historického regiónu Zemplín. V súčasnej dobe je to okres Humenné, Prešovský kraj.

The castle Brekov is located in the northern part of the historical region Zemplin. Today it’s a part of the Humenne municipality in the Presov county.