HRA:
Na piatich informačných tabuliach smerujúcich na hrad nájdete časť s označením GAME. Tam sú očíslované riadky so šiestimi písmenami. Ak všetkých 16 riadkov zoradíte podľa poradia, vertikálne nájdete 6 mien historických osobností, ktoré súvisia s hradom Brekov. O týchto osobnostiach sa v budúcnosti dozviete v hradnom múzeu.

GAME:
On five information boards leading to the castle you can find part GAME. There are numbered lines with six letters. Collecting all lines gradually you can find six historical important personalities connected to the Brekov castle. You can discover everything about them in the castle museum.TABUĽA:
Zaujímavosť pre turistov na hrade Brekov. Na tabuľu si kriedou môžete doplniť zvyšok vety a vyfotiť sa pri nej. Viac info o tabuli.

BLACKBOOARD:
You can complete the sentence "Before I die I want to ..."on the blackboard and take your own picture with this sentence.


LÚKA:
Pod hradom je nádherná udržiavaná lúka. Na nej sa pasú domáce aj divoké zvieratá. Je to veľmi dobré miesto na hry detí i oddych v tráve.

MEADOW:
There is a beautiful meadow right below the castle. It´s grazed by domestic and wild animals. Meadow is a suitable place for children games and relax in the grass.

Brekovský hrad, The Brekov castle

Ruiny stredovekého hradu, ktorý možno ľahko sledovať pri ceste medzi Strážským a Humenným. Vidno ho už zďaleka. Bol vybudovaný v stredoveku ako strážný hrad spolu s inými blízkymi zemplínskymi hradmi Jasenov, Vinné, Čičava na hradnom kopci (280 m.n.m.). Chránil obchodnú cestu z Potisia do Haliče.

Ruins of medieval castle, You can see the ruins of the castle on your way between two east Slovak towns Strazske and Humenne. Its history has been long and rich, from its very origin to present day. Brekov Castle was built around 650 AD by the Slavic nations. The first stone buildings were built much later. Over the next few centuries the castle has become an important military castle for the Hungarian empire and the whole region.


Osvetlený hrad Brekov z obce (P.Ambro, 2013)

Hrad Brekov (2014)

Video Brekovský hrad február 2018 (autor M.Dovičovič):Video Brekovský hrad zima 2017 (autor F.Chmeliar):Video Brekovský hrad jar 2017 (autor Š.Gojdič):Video Brekovský hrad z vrchu 05/2015 (autor Š.Marcinčák):Jeseň na hrade Brekov 10/2019:
Hradná pivnica
 
Ruiny stredovekého hradu   
 

Brekovský hrad na facebooku

GPS: 48°54'08"N, 21°49'56"E

Vstup na hrad:
Hrad Brekov je aj napriek prebiehajúcej rekonštrukcii otvorený pre verejnosť.
Vstupné dobrovoľné

Entrance to the castle:
The castle Brekov is open to all public even during the ongoing reconstruction process. The entrance fee is voluntary.

Prístup na hrad:
Na hrad sa dostanete po žltej turistickej značke, ktorá vedie od železničnej stanice v obci Brekov až priamo na hrad Brekov.

Access to the castle:
You can get to the castle by following the yellow sign, which begins at the train station of Brekov and ends right at the castle.Informačné tabule:


V obci pri kostole je informačná tabuľa ukazujúca smer cesty.
There is an information sign in the village showing you the way.


Pri ceste si môžete prezrieť prvú informačnú tabuľu.
You can see the next information sign by the road.


Dalšia informačná tabuľa je na tému príroda.
The second information sign is about nature.


Pod hradom sa nachádza tretia informačná tabuľa s témou história hradu a rekonštrukcia hradu. Na tabuli sa nachádza aj pokladnička na dary.
There is a third information sign right below the castle about its history and its reconstruction. There’s also a donation box under the information sign.


Posledná tabuľa sa nachádza za prvou bránou pri obrannom vale s tématikou Slovanov.
The last information sign about the Slavs is located behind the first gate by the mound.